PNEUSERVIS

Zajímavosti a info pro řidiče

ČTENÍ ÚDAJŮ NA PNEUMATICE

Všechny základní informace o pneumatice můžete jednoduše přečíst na její bočnici.

Údaje na bočnici

 

Image

Typ pneumatiky

Definuje správné použití pneumatiky. P (nebo žádné písmeno) znamená, že se jedná o pneumatiko pro osobní vozidla. LT znamená lehký nákladní automobil.

Šířka pneumatiky

Šířka pneumatiky měřená v milimetrech od jedné bočnice k druhé. Tato pneumatika je 225 milimetrů široká.

Konstrukce

Udává, jak byla pneumatika sestavována. „R“ znamená radiální pneumatiku. To znamená, že kordová tkanina (vrstvy tkaniva, které tvoří kostru pneumatiky) ubíhá průřezem pneumatiky od patky k patce radiálně. „B“ znamená diagonální pneumatiku, to znamená, že kordová tkanina ubíhá průřezem pneumatiky od patky k patce diagonálně a směr vrstev se střídá, aby se vrstvy navzájem vyztužovaly.

Průměr kola

Šířka ráfku z jedné strany obvodu na druhou. Průměr tohoto ráfku je 18 palců.

Zátěžový index

Zátěžový index označuje maximální zatížení v librách, které může pneumatika uvézt, když je správně nahuštěná. Maximální zatížení v librách a v kilogramech najdete vyznačené ještě na jiném místě bočnice.

Rychlostní kategorie

Udává maximální provozní rychlost pneumatiky. „V“ znamená, že maximální provozní rychlost pneumatiky je 210 km/h. Uvědomte si, že tato klasifikace se vztahuje pouze na schopnost pneumatiky snášet rychlost, a že NEJDE o doporučení k překračování zákonem stanovených rychlostních omezení. Vždy dodržujte zákonem stanovená rychlostní omezení.

DOT

Znamená, že pneumatika vyhovuje všem platným bezpečnostním normám, které stanovuje americké Ministerstvo dopravy (DOT). Vedle tohoto údaje je označení pneumatiky nebo sériové číslo, což je kombinace až 12 čísel a písmen.

UTQG

Znamená Uniform Tyre Quality Grading (Jednotná klasifikace jakosti pneumatik), to je systém klasifikace jakosti vyvinutý americkým Ministerstvem dopravy (DOT). Více informací o UTQG najdete v kapitole „Jakostní třídy pneumatik“